Wetsvoorstel

Wijziging begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor 2022 (Voorjaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Activiteiten

14 jun 2022
Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

14:00 - 14:00

09 jun 2022
Procedurevergadering

Besluit: Geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen op 14 juni 2022.

10:30 - 11:00

31 mei 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 16:10

Wetgevingsproces

25 mei 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
31 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 jun 2022

Procedurevergadering

Procedurevergadering
14 jun 2022

Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (Voorjaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen