Gang

Wetsvoorstel Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de inrichting van tijdelijke onderwijsvoorzieningen als gevolg van de massale toestroom van ontheemden als bedoeld in de Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen.
Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Vanwege de oorlog volgend op de Russische invasie zijn inmiddels miljoenen Oekraïners ontheemd geraakt en een deel van deze ontheemden is hun land ontvlucht. Een groot aantal ontheemden wordt inmiddels in Nederland opgevangen. Onder hen zijn veel kinderen en jongeren. Aan deze kinderen en jongeren komt, net als andere vluchtelingen, het recht op onderwijs toe.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:50 - 14:36

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:15 - 13:16

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:20 - 16:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:10 - 15:11

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als mogelijk hamerstuk.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:15 - 13:16

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 31 mei a.s. 14.00 uur

Tijd activiteit: 13:30 - 13:45

Wetgevingsproces

 1. 23 mei 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 mei 2022

  Extra procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 31 mei a.s. 14.00 uur 

 3. 24 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 4. 25 mei 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 31 mei 2022

  Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 2 juni 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als mogelijk hamerstuk. 

 7. 2 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 9 juni 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de inrichting van tijdelijke onderwijsvoorzieningen als gevolg van de massale toestroom van ontheemden als bedoeld in de Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (PbEU 2001, L212) (Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden)) (36106)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 9. 14 juni 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 16 juni 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 11. 21 juni 2022

  Voorhang ministeriële regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

  Inbreng schriftelijk overleg

 12. 28 juni 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 29 juni 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 14. 6 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 20 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 18 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 26 oktober 2023

  Extra procedurevergadering

  Procedurevergadering

 18. 6 december 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten