Wetsvoorstel

Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de inrichting van tijdelijke onderwijsvoorzieningen als gevolg van de massale toestroom van ontheemden als bedoeld in de Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen.
Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Vanwege de oorlog volgend op de Russische invasie zijn inmiddels miljoenen Oekraïners ontheemd geraakt en een deel van deze ontheemden is hun land ontvlucht. Een groot aantal ontheemden wordt inmiddels in Nederland opgevangen. Onder hen zijn veel kinderen en jongeren. Aan deze kinderen en jongeren komt, net als andere vluchtelingen, het recht op onderwijs toe.

Activiteiten

14 jun 2022
02 jun 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als mogelijk hamerstuk.

10:15 - 11:15

02 jun 2022
25 mei 2022
24 mei 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 31 mei a.s. 14.00 uur

13:30 - 13:45

24 mei 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

23 mei 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
24 mei 2022

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
24 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 mei 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
31 mei 2022

Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
02 jun 2022

Procedurevergadering

Procedurevergadering
02 jun 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 jun 2022

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de inrichting van tijdelijke onderwijsvoorzieningen als gevolg van de massale toestroom van ontheemden als bedoeld in de Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (PbEU 2001, L212) (Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden)) (36106)

Hamerstukken
14 jun 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 jun 2022

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 jun 2022

Voorhang ministeriële regeling tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

Inbreng schriftelijk overleg
29 jun 2022

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

13 jun 2022
Download Beslisnota's
21 jun 2022
Download Beslisnota's
Alle documenten