Wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden

Met dit wetsvoorstel wordt het trustkantoren verboden om doorstroomvennootschappen aan hun klanten aan te bieden en om diensten te verlenen via landen die in gebreke blijven bij de bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme of die onvoldoende optreden tegen belastingontduiking en belastingontwijking.

Activiteiten

Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:16

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (als hamerstuk).

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 16 juni te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 17 mei 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 25 mei 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 4. 16 juni 2022

  Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 10 november 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 6. 10 november 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 17 november 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden (36102)

  Hamerstukken

Documenten

Naar boven