Wetsvoorstel

Wijziging van de Havenbeveiligingswet in verband met de modernisering van de opleidingseisen voor personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden verrichten, de optimalisering van de veiligheidscontroles van schepen

Dit wetsvoorstel bevat verschillende wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Het gaat daarbij om aanpassingen van de regelgeving voor de opleiding van havenbeveiliger en de opleidingseisen voor veiligheidsbeambte van een havenfaciliteit. Dit zijn verschillende functies gericht op het uitvoeren van beveiligingstaken in de haven. Ambtenaren die belast zijn met het ontvangen en beoordelen van beveiligingsmeldingen van schepen, moeten expliciet in de regelgeving moeten worden aangewezen als bevoegde ambtenaren (duly authorized officers DAO). Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid daartoe.