Wetsvoorstel

Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit in verband met de eenmalige energietoeslag voor lage inkomens.

Activiteiten

19 mei 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:20 - 13:21

17 mei 2022
17 mei 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
05 apr 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 13 april 2022 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

24 mrt 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:54 - 13:55

Wetgevingsproces

23 mrt 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
24 mrt 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
13 apr 2022

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage) (36064)

Inbreng feitelijke vragen
17 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 mei 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
19 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 jun 2022

Plenaire vergadering: Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage (36064) + Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

24 jun 2022
Download Sprekerslijst
Alle documenten