Gang

Wetsvoorstel Eenmalige energietoeslag lage inkomens

Via de categoriale bijzondere bijstand krijgen gemeenten de bevoegdheid om in het jaar 2022 een eenmalige energietoeslag te geven aan huishoudens met een inkomen net op of net boven het sociaal minimum. Uitkeren via de categoriale bijzondere bijstand betekent – in tegenstelling tot uitkeren via de individuele bijzondere bestand - dat gemeenten niet hoeven vast te stellen dat de ontvanger ook echt een sterk gestegen energierekening heeft en daardoor in de financiële problemen komt. De Participatiewet wordt voor deze regeling gewijzigd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 22:30 - 23:55

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 13:02 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:10 - 15:11

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 maart 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

 1. 15 maart 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 17 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 3. 22 maart 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 maart 2022 te 14.00 uur. 

 4. 30 maart 2022

  Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 5 april 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 5 april 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 7. 31 mei 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 2 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 28 juni 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 28 juni 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

 11. 29 juni 2022

  Plenaire vergadering: Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage (36064) + Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 12. 5 juli 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 13. 7 juli 2022

  Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 14. 7 juli 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 7 juli 2022

  Plenaire vergadering: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten