Wetsvoorstel

Eenmalige energietoeslag lage inkomens

Via de categoriale bijzondere bijstand krijgen gemeenten de bevoegdheid om in het jaar 2022 een eenmalige energietoeslag te geven aan huishoudens met een inkomen net op of net boven het sociaal minimum. Uitkeren via de categoriale bijzondere bijstand betekent – in tegenstelling tot uitkeren via de individuele bijzondere bestand - dat gemeenten niet hoeven vast te stellen dat de ontvanger ook echt een sterk gestegen energierekening heeft en daardoor in de financiële problemen komt. De Participatiewet wordt voor deze regeling gewijzigd.

Activiteiten

02 jun 2022
31 mei 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

05 apr 2022
22 mrt 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 maart 2022 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
17 mrt 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

15 mrt 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
17 mrt 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mrt 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
30 mrt 2022

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 apr 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
31 mei 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
02 jun 2022

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 jun 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 jun 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
29 jun 2022

Plenaire vergadering: Tweede Incidentele suppletoire begroting inzake Energietoelage (36064) + Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen (36057)

Plenair debat (wetgeving)
Meer zien

Documenten

24 jun 2022
Download Sprekerslijst
Alle documenten