Wetsvoorstel

Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Dit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van de vijfde verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm). De wet wordt verlengd met drie maanden, van 1 maart 2022 tot 1 juni 2022. De Twm bevat de maatregelen in het kader van Covid-19. Deze wet (of onderdelen daarvan) kan steeds met drie maanden verlengd worden. De onderdelen waarvan de geldingsduur niet wordt verlengd vervallen dan.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 34
D66 24
CDA 14
ChristenUnie 5
Tegen
PVV 17
PvdA 9
SP 9
GroenLinks 8
PvdD 6
FVD 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
SGP 3
Volt 2
BBB 1
Fractie Den Haan 1
Omtzigt 1
Afwezig
BIJ1 1
Gündogan 1
Vergissing
Fractie Den Haan

Activiteiten

19 apr 2022
11 apr 2022
Wetgevingsoverleg

Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (TK 36042)

Besluit: Behandeld.

18:30 - 23:00

06 apr 2022
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg op maandag 11 april a.s. van 18.30 tot 23.00 uur.

10:15 - 11:30

09 mrt 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 24 maart 2022, 14.00 uur.

14:00 - 16:00

24 feb 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14:31 - 14:37

Wetgevingsproces

23 feb 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
24 feb 2022

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden - Naar aanleiding van de brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie d.d. 24 februari 2022 stelt de Voorzitter aan de orde de agendering van het debat over de situatie in Oekraïne

Regeling van werkzaamheden
09 mrt 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
24 mrt 2022

Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (TK 36042)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 apr 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
11 apr 2022

Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (TK 36042)

Wetgevingsoverleg
19 apr 2022

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten