Gang

Wetsvoorstel Rijkswet Aruba financieel toezicht

Met dit voorstel van rijkswet wordt het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk en de instelling van het College Aruba financieel toezicht bij rijkswet vastgelegd. Sinds 2015 heeft Aruba zelf het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk geregeld in de Landsverordening Aruba Tijdelijk financieel (LAft). De regeringen van Aruba en Nederland willen dit financiële toezicht nu regelen door middel van een onderlinge regeling in de vorm van een rijkswet op grond van artikel 38, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (consensusrijkswet).

De vier landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen samen het Koninkrijk der Nederlanden.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Technische briefing

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 16:00 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Voorafgaande aan de inbreng voor het verslag een gesprek met de Afdeling advisering van de Raad van State organiseren.  Commissiestaf verzoeken een wetgevingsrapport op te stellen.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 april 2022 12.00 uur.  Technische briefing organiseren voorafgaande aan de inbreng voor het verslag.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 11 februari 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 3. 9 maart 2022

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Voorafgaande aan de inbreng voor het verslag een gesprek met de Afdeling advisering van de Raad van State organiseren.  Commissiestaf verzoeken een wetgevingsrapport op te stellen.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 april 2022 12.00 uur.  Technische briefing organiseren voorafgaande aan de inbreng voor het verslag. 

 4. 13 april 2022

  Rijkswetten Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) en Aruba Financieel Toezicht (AFT)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 5. 20 mei 2022

  Rijkswet Aruba financieel toezicht

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 21 juni 2022

  Raad van State over rijkswetten COHO en AFT (GEANNULEERD)

  Gesprek

 7. 9 mei 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 17 mei 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 9. 25 mei 2023

  Onderlinge regeling & Wederopbouw Sint Maarten

  Commissiedebat

 10. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 11. 20 december 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 17 januari 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 13. 8 februari 2024

  Verzameldebat CAS

  Commissiedebat

 14. 27 februari 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten