Gang

Wetsvoorstel Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Dit voorstel van rijkswet regelt de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO). Het COHO wordt een bestuursorgaan met zelfstandige taken en bevoegdheden dat tot doel heeft om de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten te ondersteunen bij het doorvoeren van bestuurlijke hervormingen, het realiseren van duurzame en houdbare overheidsfinanciën en het versterken van de weerbaarheid van de economieën van deze landen.

De vier landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen samen het Koninkrijk der Nederlanden.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:19 - 14:20

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:14 - 14:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 april 2022 12.00 uur.  Commissiestaf verzoeken een wetgevingsrapport op te stellen.   Voorafgaande aan de inbreng voor het verslag een gesprek met de Afdeling advisering van de Raad van State organiseren.  Technische briefing organiseren voorafgaande aan de inbreng voor het verslag.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 9 februari 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 3. 9 maart 2022

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 april 2022 12.00 uur.  Commissiestaf verzoeken een wetgevingsrapport op te stellen.   Voorafgaande aan de inbreng voor het verslag een gesprek met de Afdeling advisering van de Raad van State organiseren.  Technische briefing organiseren voorafgaande aan de inbreng voor het verslag. 

 4. 13 april 2022

  Rijkswetten Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) en Aruba Financieel Toezicht (AFT)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 5. 20 mei 2022

  Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 8 juni 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 7. 21 juni 2022

  Raad van State over rijkswetten COHO en AFT (GEANNULEERD)

  Gesprek

 8. 8 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 5 oktober 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 10. 22 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 23 mei 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 14 juni 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 13. 15 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten