Wetsvoorstel Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Dit voorstel van rijkswet regelt de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO). Het COHO wordt een bestuursorgaan met zelfstandige taken en bevoegdheden dat tot doel heeft om de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten te ondersteunen bij het doorvoeren van bestuurlijke hervormingen, het realiseren van duurzame en houdbare overheidsfinanciën en het versterken van de weerbaarheid van de economieën van deze landen.

De vier landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen samen het Koninkrijk der Nederlanden.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:35 - 14:40

Technische briefing

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 16:00 - 18:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 april 2022 12.00 uur.  Commissiestaf verzoeken een wetgevingsrapport op te stellen.   Voorafgaande aan de inbreng voor het verslag een gesprek met de Afdeling advisering van de Raad van State organiseren.  Technische briefing organiseren voorafgaande aan de inbreng voor het verslag.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 9 februari 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 februari 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 9 maart 2022

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

 4. 13 april 2022

  Rijkswetten Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) en Aruba Financieel Toezicht (AFT)

  Technische briefing

 5. 20 mei 2022

  Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 8 juni 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 7. 21 juni 2022

  Raad van State over rijkswetten COHO en AFT (GEANNULEERD)

  Gesprek

 8. 8 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 5 oktober 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

Documenten

Naar boven