Wetsvoorstel

Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit

Dit voorstel geeft uitvoering aan artikel 23 van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272)

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
16 feb 2022
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 31 maart 2022 te 14:00 uur.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
10 feb 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

14:45 - 14:46

Wetgevingsproces

08 feb 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
10 feb 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 feb 2022

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
31 mrt 2022

Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit (36028)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)