Wetsvoorstel

Vijfde suppletoire begroting van het Ministerie van OCW (VIII) voor het jaar 2022 inzake herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) inzake herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden.

Activiteiten

14 apr 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

10:15 - 11:15

10 feb 2022
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 15 februari a.s.

10:15 - 11:15

09 feb 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

14:00 - 14:01

Wetgevingsproces

04 feb 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
09 feb 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 feb 2022

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
15 feb 2022

Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

Inbreng feitelijke vragen
14 apr 2022

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
14 apr 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 apr 2022

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake herverkaveling maatschappelijke diensttijd, steunpakket voor de culturele en creatieve sector en kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden (36024)

Hamerstukken
17 mei 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten