Gang

Wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven on ontvangsten voor het jaar 2022 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 16:10 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen voor het verslag vaststellen op vrijdag 4 februari 2022 te 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:50

Wetgevingsproces

 1. 23 december 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 januari 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 20 januari 2022

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum feitelijke vragen voor het verslag vaststellen op vrijdag 4 februari 2022 te 10.00 uur. 

 4. 4 februari 2022

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 15 maart 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 17 maart 2022

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

 7. 14 april 2022

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 8. 14 april 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 21 april 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: De Tweede incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021 (36005)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten