Gang

Wetsvoorstel Wet huurbescherming weeskinderen

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis (VVD), Van der Plas (BBB), Grinwis (CU) en Westerveld (GL) zorgt ervoor dat thuiswonende kinderen (16 - 27 jaar) van wie de ouders overlijden, tot en met hun 27-ste levensjaar in hun huis kunnen blijven wonen. Dit wetsvoorstel is gericht op woningcorporaties en is aanvullend op het voorstel dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties recent heeft gedaan om te werken aan een ministeriële regeling die is gericht op woningcorporaties en particuliere verhuurders.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 148
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 23 Voor
PVV 16 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
BBB 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
Groep Van Haga 2 Voor
Volt 2 Voor
BIJ1 1 Voor
Ephraim 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
JA21 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:30

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 19:20 - 20:20

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 18:45 - 19:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:30 - 13:31

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 september 2023 om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop.  Initiatiefnemers wordt verzocht om een appreciatie van de brief van de minister van BZK dd. 12 december jl. over Stand van zaken maatregelen ter ondersteuning jongvolwassen wezen in huurwoningen (zie agendapunt 39) in relatie tot hun wetsvoorstel.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

 1. 23 december 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 januari 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop.  Initiatiefnemers wordt verzocht om een appreciatie van de brief van de minister van BZK dd. 12 december jl. over Stand van zaken maatregelen ter ondersteuning jongvolwassen wezen in huurwoningen (zie agendapunt 39) in relatie tot hun wetsvoorstel. 

 3. 6 juli 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 september 2023 om 14.00 uur. 

 4. 6 september 2023

  Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen) (TK 35999)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 28 september 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 28 september 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 5 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen) (Kamerstuk 35999) 1e TK

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 9. 17 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 19 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen) (Kamerstuk 35999) antwoord 1e termijn + rest

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 11. 24 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten