Wetsvoorstel

Veertiende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege corona maatregelen.

Activiteiten

24 feb 2022
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

15 feb 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 16:00

16 dec 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 12 januari 2022 te 14.00 uur.

14:00 - 15:00

14 dec 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

10 dec 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
14 dec 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
12 jan 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Veertiende incidentele suppletoire begroting) (TK 35988)

Inbreng feitelijke vragen
10 feb 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
15 feb 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 feb 2022

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Veertiende incidentele suppletoire begroting) (35988)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten