Gang

Wetsvoorstel Wet Nationaal Groeifonds

In dit wetsvoorstel wordt het Nationaal Groeifonds als een apart begrotingsfonds ingesteld volgens artikel 2.11 van de Comptabiliteitswet 2016 (Wet Nationaal Groeifonds) in plaats van een niet-departementale begroting. Met het Nationaal Groeifonds wordt de komende 5 jaar € 20 miljard uitgetrokken voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op drie terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei: kennisontwikkeling; onderzoek, ontwikkeling en innovatie, en infrastructuur.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 104
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Tegen
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Niet deelgenomen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:20

Wetgevingsoverleg

Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 14:00 - 20:30

Procedurevergadering

Besluit: Reeds besloten een wetgevingsoverleg te voeren (zie commissiebesluit d.d. 15 februari 2022), welk wetgevingsoverleg op 21 maart 2022 zal plaatsvinden.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.  De commissie verzoekt de staf in een achtergrondnotitie aandacht te besteden aan begrotingsfondsen en aanverwante instrumenten en de wijze waarop de Kamer hierbij uitvoering kan geven aan haar controlerende taak, mede in het licht van de afspraken over nieuwe fondsen in het Regeerakkoord van het kabinet-Rutte IV.

Tijd activiteit: 11:00 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 januari 2022 te 14.00 uur.  De technische briefing over de wetenschapstoets Nationale Groefonds, waartoe reeds besloten is, voor de inbrengdatum inplannen.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 13:00 - 13:01

Wetgevingsproces

 1. 22 november 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 24 november 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

 3. 30 november 2021

  Procedurevergadering (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 januari 2022 te 14.00 uur.  De technische briefing over de wetenschapstoets Nationale Groefonds, waartoe reeds besloten is, voor de inbrengdatum inplannen. 

 4. 12 januari 2022

  Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën) (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie.  De commissie verzoekt de staf in een achtergrondnotitie aandacht te besteden aan begrotingsfondsen en aanverwante instrumenten en de wijze waarop de Kamer hierbij uitvoering kan geven aan haar controlerende taak, mede in het licht van de afspraken over nieuwe fondsen in het Regeerakkoord van het kabinet-Rutte IV. 

 5. 13 januari 2022

  Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 8 maart 2022

  Procedurevergadering EZK (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds besloten een wetgevingsoverleg te voeren (zie commissiebesluit d.d. 15 februari 2022), welk wetgevingsoverleg op 21 maart 2022 zal plaatsvinden. 

 7. 21 maart 2022

  Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 8. 29 maart 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten