Wetsvoorstel

Wet Nationaal Groeifonds

In dit wetsvoorstel wordt het Nationaal Groeifonds als een apart begrotingsfonds ingesteld volgens artikel 2.11 van de Comptabiliteitswet 2016 (Wet Nationaal Groeifonds) in plaats van een niet-departementale begroting. Met het Nationaal Groeifonds wordt de komende 5 jaar € 20 miljard uitgetrokken voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op drie terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei: kennisontwikkeling; onderzoek, ontwikkeling en innovatie, en infrastructuur.

Activiteiten

30 nov 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 januari 2022 te 14.00 uur.  De technische briefing over de wetenschapstoets Nationale Groefonds, waartoe reeds besloten is, voor de inbrengdatum inplannen.

17:00 - 18:00

24 nov 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

13:00 - 13:01

Wetgevingsproces

22 nov 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
24 nov 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 nov 2021

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
15 dec 2021

Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën) (per videoverbinding)

Procedurevergadering