Wetsvoorstel

Archiefwet 2021

De Archiefwet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart. Omdat de huidige wetgeving zich vooral op papier richt, wordt de Archiefwet aangepast aan digitale ontwikkelingen. Zo wordt voortaan zowel papieren als digitale overheidsinformatie duurzaam bewaard. De overbrengingstermijn waarna documenten gearchiveerd of vernietigd moeten worden, wordt teruggebracht van twintig jaar naar tien jaar. Dit om kwetsbare en vluchtige digitale informatie op tijd veilig te stellen.

Activiteiten

25 nov 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

10:15 - 11:15

23 nov 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

17 nov 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
23 nov 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 nov 2021

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
09 dec 2021

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering