Gang

Wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Dit wetsvoorstel stelt voor de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne op te heffen. Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Voorne aan Zee ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 121
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdA 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Voor
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 11:30 - 13:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:55 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 24 februari 2022 om 14.00 uur.  Agenderen voor een (hybride) hoorzitting op woensdag 23 februari 2022 om 15.00 uur.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag zal de volgende procedurevergadering worden vastgesteld. Op dat moment zal duidelijk zijn of en zo ja wanneer een fysiek werkbezoek kan plaatsvinden.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Werkbezoek organiseren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen zodra het werkbezoek is gepland.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 18 november 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 23 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 3. 2 december 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Werkbezoek organiseren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen zodra het werkbezoek is gepland.  

 4. 27 januari 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: De inbrengdatum voor het verslag zal de volgende procedurevergadering worden vastgesteld. Op dat moment zal duidelijk zijn of en zo ja wanneer een fysiek werkbezoek kan plaatsvinden. 

 5. 11 februari 2022

  [E-MAILPROCEDURE] Behandeling wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne TK 35967

  E-mailprocedure

 6. 15 februari 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 24 februari 2022 om 14.00 uur.  Agenderen voor een (hybride) hoorzitting op woensdag 23 februari 2022 om 15.00 uur.  

 7. 23 februari 2022

  Hoorzitting samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (TK 35967) (geannuleerd i.v.m. onvoldoende aanmeldingen)

  Hoorzitting

 8. 24 februari 2022

  Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (TK 35967)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 31 maart 2022

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 10. 31 maart 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 11 mei 2022

  Plenaire vergadering: Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (35967)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 12. 17 mei 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten