Wetsvoorstel

Twaalfde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten.

Activiteiten

07 dec 2021
03 dec 2021
Inbreng feitelijke vragen

Besluit: Inbreng geleverd.  Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk (blanco verslag)

10:00 - 10:00

25 nov 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 3 december a.s. te 10.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

10:15 - 11:15

16 nov 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:00 - 15:01

Wetgevingsproces

15 nov 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
16 nov 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 nov 2021

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
03 dec 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten)

Inbreng feitelijke vragen
07 dec 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien