Gang

Wetsvoorstel Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Dit wetsvoorstel regelt een aantal taken van de minister van Justitie en Veiligheid op het terrein van bestrijding van terrorisme en bescherming van de nationale veiligheid. Deze taken worden in de praktijk door de NCTV uitgevoerd en beogen het verhogen van de weerbaarheid van de samenleving. Hierbij moet gedacht worden aan een geschikte wijze van weerstand bieden tegen dreigingen en risico's.

Met dit voorstel worden de volgende twee taken wettelijk verankerd:
1. Het coördineren van het beleid en de door overheidsorganisaties te nemen maatregelen op het terrein van terrorismebestrijding en nationale veiligheid;
2. Het signaleren, analyseren en duiden van trends en fenomenen en het delen van die informatie.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 122
75Vereist: 75
148Totaal: 148

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 16 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Tegen
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
BBB 4 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
Groep Van Haga 2 Tegen
Volt 2 Voor
BIJ1 1 Tegen
Ephraim 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
JA21 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Regels inzake de coördinatie ten aanzien van terrorismebestrijding en de bescherming van de nationale veiligheid ten behoeve van het verhogen van de weerbaarheid tegen dreigingen en risico’s (Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid) (Kamerstuk 35958)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 24 februari 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 13:00 - 14:30

Bekijk via Debat Gemist

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (Zie Besluit bij 35718-84).

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 15:49 - 15:50

Wetgevingsproces

 1. 9 november 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 11 november 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 17 november 2021

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 4. 23 november 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (Zie Besluit bij 35718-84). 

 5. 1 december 2021

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 15 december 2021

  Procedures en brieven (digitaal)

  Procedurevergadering

 7. 20 januari 2022

  Procedures en brieven (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 24 februari 2022 te 14.00 uur. 

 8. 24 februari 2022

  Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958) (verplaatst naar 24 maart 2022)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 9. 24 maart 2022

  Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958) (verplaatst naar 7 april 2022)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 10. 31 maart 2022

  Wet verwerking persoonsgegevens, coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958)

  Rondetafelgesprek

  Besluit: Behandeld. 

 11. 7 april 2022

  Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 12. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 13. 28 september 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 14. 3 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 15. 17 oktober 2023

  Verzoek om instemming behandelen twee wetsvoorstellen op terrein terrorismebestrijding (Kamerstuk 36225 en Kamerstuk 35958) in WGO

  E-mailprocedure

 16. 23 oktober 2023

  Regels inzake de coördinatie ten aanzien van terrorismebestrijding en de bescherming van de nationale veiligheid ten behoeve van het verhogen van de weerbaarheid tegen dreigingen en risico’s (Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid) (Kamerstuk 35958)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 17. 26 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 18. 30 november 2023

  Plenaire vergadering: Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten