Wetsvoorstel

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) coördineert het beleid en de maatregelen op het terrein van terrorismebestrijding en nationale veiligheid. Daarnaast maakt de NCTV analyses van trends en fenomenen op dit gebied, zoals het zogenoemde Dreigingsbeleid Terrorisme Nederland. Voor deze taken kan het nodig zijn om (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, zoals naam en woonplaats, maar ook bijvoorbeeld levensbeschouwelijke overtuigingen. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is op dit moment niet vastgelegd in de wet. Met dit wetsvoorstel wil de minister van Justitie en Veiligheid dit nu wel een wettelijke basis geven en die verwerking van persoonsgegevens in verband met de verhoging van de weerbaarheid van de samenleving regelen.

Activiteiten

Het wetsvoorstel is controversieel verklaard. De behandeling ligt stil.
01 dec 2021
23 nov 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (Zie Besluit bij 35718-84).

15:00 - 15:30

11 nov 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:49 - 15:50

Wetgevingsproces

09 nov 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
11 nov 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 nov 2021

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
23 nov 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
01 dec 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 dec 2021

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten