Wetsvoorstel

Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

Dit wetsvoorstel maakt het de regering mogelijk om regels op te stellen voor vergoedingen voor drie groepen gedupeerden van de toeslagenaffaire:
- aanvragers van huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget;
- kinderen van gedupeerde ouders, en
- voormalige partners van gedupeerde ouders.

Activiteiten

06 dec 2021
01 dec 2021
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor behandeling in een wetgevingsoverleg op maandag 6 december 2021 (13.00 - 16.00 uur).

10:00 - 11:00

Debat terugkijken
23 nov 2021
17 nov 2021
Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor een op korte termijn te houden wetgevingsoverleg; de commissie spreekt uit het wetgevingsoverleg niet al te willen houden op de voorgestelde datum van 22 november 2021 en verzoekt de staf om in overleg met de Griffie Plenair een nieuwe datum voor het wetgevingsoverleg te bepalen.

16:15 - 17:15

09 nov 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:40 - 16:00

08 nov 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 15 november 2021 om 12:00 uur, en het wetsvoorstel na ontvangst van de Nota naar aanleiding van het Verslag in beginsel agenderen voor behandeling in een wetgevingsoverleg.

10:30 - 11:00

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

05 nov 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
08 nov 2021

Extra procedurevergadering commissie Financiën (per videoverbinding) in verband met de behandeling van de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

Procedurevergadering
09 nov 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 nov 2021

Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten