Gang

Wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

Dit wetsvoorstel maakt het de regering mogelijk om regels op te stellen voor vergoedingen voor drie groepen gedupeerden van de toeslagenaffaire:
- aanvragers van huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget;
- kinderen van gedupeerde ouders, en
- voormalige partners van gedupeerde ouders.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:29 - 14:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:45 - 13:46

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:20 - 13:21

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor behandeling in een wetgevingsoverleg op maandag 6 december 2021 (13.00 - 16.00 uur).

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:40 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 15 november 2021 om 12:00 uur, en het wetsvoorstel na ontvangst van de Nota naar aanleiding van het Verslag in beginsel agenderen voor behandeling in een wetgevingsoverleg.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:00

Wetgevingsproces

 1. 5 november 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 8 november 2021

  Extra procedurevergadering commissie Financiën (per videoverbinding) in verband met de behandeling van de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 15 november 2021 om 12:00 uur, en het wetsvoorstel na ontvangst van de Nota naar aanleiding van het Verslag in beginsel agenderen voor behandeling in een wetgevingsoverleg. 

 3. 9 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 4. 15 november 2021

  Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 23 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 1 december 2021

  Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds geagendeerd voor behandeling in een wetgevingsoverleg op maandag 6 december 2021 (13.00 - 16.00 uur). 

 7. 6 december 2021

  Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 8. 14 december 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 9. 28 juni 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 10. 23 maart 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 25 mei 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 22 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 5 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten