Wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

Dit wetsvoorstel maakt het de regering mogelijk om regels op te stellen voor vergoedingen voor drie groepen gedupeerden van de toeslagenaffaire:
- aanvragers van huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget;
- kinderen van gedupeerde ouders, en
- voormalige partners van gedupeerde ouders.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Wetgevingsoverleg

Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 19:00 - 22:00

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor behandeling in een wetgevingsoverleg op maandag 6 december 2021 (13.00 - 16.00 uur).

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Reeds geagendeerd voor een op korte termijn te houden wetgevingsoverleg; de commissie spreekt uit het wetgevingsoverleg niet al te willen houden op de voorgestelde datum van 22 november 2021 en verzoekt de staf om in overleg met de Griffie Plenair een nieuwe datum voor het wetgevingsoverleg te bepalen.

Tijd activiteit: 16:15 - 17:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 15:40 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 15 november 2021 om 12:00 uur, en het wetsvoorstel na ontvangst van de Nota naar aanleiding van het Verslag in beginsel agenderen voor behandeling in een wetgevingsoverleg.

Tijd activiteit: 10:30 - 11:00

Wetgevingsproces

 1. 5 november 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 8 november 2021

  Extra procedurevergadering commissie Financiën (per videoverbinding) in verband met de behandeling van de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

  Procedurevergadering

 3. 9 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 15 november 2021

  Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 17 november 2021

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 6. 23 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 1 december 2021

  Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

 8. 6 december 2021

  Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

  Wetgevingsoverleg

 9. 14 december 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 10. 23 maart 2022

  Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

 11. 28 juni 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven