Wetsvoorstel

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten

Het doel van het wetsvoorstel is duidelijkheid te geven over de reikwijdte van het fosfaatrechtenstelsel, afromingsvrije lease van maximaal 100 kilogrammen fosfaatrecht per jaar mogelijk te maken (100 kg lease) en een grondslag te bieden voor het bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen van afromingsvrije lease van het fosfaatrecht in situaties van verplaatsing van het bedrijf nabij Natura 2000-gebieden of voor verduurzaming van melkveeveestallen (renovatielease). Ook worden regels gesteld over het laten terugwerken van de registratie van een kennisgeving tot overgang van een fosfaatrecht. Tot slot herstelt het wetsvoorstel een omissie ten aanzien van de strafbaarstelling van overtredingen van artikel 21b, derde lid.

Activiteiten

03 nov 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op vrijdag 5 november 2021 te 14.00 uur.

11:15 - 12:15

27 okt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:00 - 14:01

Wetgevingsproces

25 okt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
27 okt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 nov 2021

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
05 nov 2021

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten - 35949

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten