Wetsvoorstel

Twaalfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege corona maatregelen.

Activiteiten

04 nov 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 17 november 2021 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

26 okt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

16:10 - 16:30