Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz) op diverse onderwerpen

In dit wetsvoorstel wordt de Wet langdurige zorg (Wlz) gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op verschillende uiteenlopende onderwerpen op het gebied van langdurige zorg, waarvan de afgelopen tijd de noodzaak tot wetswijziging is gebleken.

Activiteiten

21 jun 2022
07 apr 2022
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:05 - 15:06

06 apr 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  De minister voor LZS wordt verzocht de Kamer een brief te sturen over de opzet van de verkenning van het juridisch kader dat bij het aanvragen van een Wlz-indicatie van belang is en wordt tevens verzocht aan te geven hoe en wanneer het resultaat van deze verkenning met de Kamer wordt gedeeld.

10:15 - 11:30

04 nov 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 2 december 2021 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

26 okt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16:10 - 16:30

Wetgevingsproces

14 okt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
26 okt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 nov 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
02 dec 2021

Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg (TK 35943)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

14 okt 2021
Download Beslisnota
19 okt 2021
Download Reactie Valente
19 okt 2021
Download Reactie ZN
19 okt 2021
Download Advies AP
19 okt 2021
Download Reactie BCMB
19 okt 2021
Download Reactie VNG
19 okt 2021
Download Reactie LHV
19 okt 2021
Download Reactie MEENL
19 okt 2021
Download Reactie iederin
21 okt 2021
Download Reactie ATR
28 mrt 2022
Download Beslisnota
17 jun 2022
Download Juridisch kader
Alle documenten