Gang

Wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen

Voorstel voor een wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en de Invorderingswet 1990 die het mogelijk maakt een tegemoetkoming toe te kennen aan belanghebbenden als een onterecht handelen of nalaten van de inspecteur of de ontvanger heeft geleid tot onbillijkheden. Het voorstel maakt deel uit van het Belastingplan 2022.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 14:30 - 20:07

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:00 - 19:34

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2022

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 23:00

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2022

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 19:00

Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2022, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire behandeling op 9 en 10 november en stemmingen op 11 november 2021.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:10 - 15:40

Wetgevingsproces

 1. 21 september 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 28 september 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 29 september 2021

  Pakket Belastingplan 2022 (Hybride)

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 4. 30 september 2021

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2022, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire behandeling op 9 en 10 november en stemmingen op 11 november 2021. 

 5. 6 oktober 2021

  Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 25 oktober 2021

  Pakket Belastingplan 2022

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 7. 1 november 2021

  Pakket Belastingplan 2022

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 8. 3 november 2021

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 9. 9 november 2021

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2022 (35927 t/m 35 932) Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35 933) en de Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35 873) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 10. 10 november 2021

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2022 (35927 t/m 35932) Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35933) en de Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35873) (voortzetting)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 11. 23 maart 2022

  Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 12. 24 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 25 mei 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 14. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 15. 11 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten