Wetsvoorstel

Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen

Voorstel voor een wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en de Invorderingswet 1990 die het mogelijk maakt een tegemoetkoming toe te kennen aan belanghebbenden als een onterecht handelen of nalaten van de inspecteur of de ontvanger heeft geleid tot onbillijkheden. Het voorstel maakt deel uit van het Belastingplan 2022.

Activiteiten

25 okt 2021
30 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2022, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire behandeling op 9 en 10 november en stemmingen op 11 november 2021.

14:00 - 15:00

29 sep 2021
28 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:10 - 15:40

Wetgevingsproces

21 sep 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
28 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 sep 2021

Pakket Belastingplan 2022 (Hybride)

Technische briefing
30 sep 2021

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Meer zien