Wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen

Voorstel voor een wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en de Invorderingswet 1990 die het mogelijk maakt een tegemoetkoming toe te kennen aan belanghebbenden als een onterecht handelen of nalaten van de inspecteur of de ontvanger heeft geleid tot onbillijkheden. Het voorstel maakt deel uit van het Belastingplan 2022.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Reeds besloten (tijdens de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2022 op 9 en 10 november 2021) om de stemming over dit wetsvoorstel aan te houden totdat een wetgevingsoverleg zal zijn gehouden over het hierboven geagendeerde wetsvoorstel (35957).

Tijd activiteit: 16:15 - 17:15

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 14:30 - 20:07

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 16:00 - 19:34

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2022

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 23:00

Wetgevingsoverleg

Pakket Belastingplan 2022

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 19:00

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Behandelen volgens het reeds vastgestelde behandelschema voor het pakket Belastingplan 2022, waartoe dit wetsvoorstel behoort, eindigend met plenaire behandeling op 9 en 10 november en stemmingen op 11 november 2021.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:00

Technische briefing

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 15:00 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:10 - 15:40

Wetgevingsproces

 1. 21 september 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 28 september 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 29 september 2021

  Pakket Belastingplan 2022 (Hybride)

  Technische briefing

 4. 30 september 2021

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 5. 6 oktober 2021

  Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 6. 25 oktober 2021

  Pakket Belastingplan 2022

  Wetgevingsoverleg

 7. 1 november 2021

  Pakket Belastingplan 2022

  Wetgevingsoverleg

 8. 3 november 2021

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 9. 9 november 2021

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2022 (35927 t/m 35 932) Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35 933) en de Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35 873) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

 10. 10 november 2021

  Plenaire vergadering: Pakket Belastingplan 2022 (35927 t/m 35932) Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35933) en de Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35873) (voortzetting)

  Plenair debat (wetgeving)

 11. 17 november 2021

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 12. 14 december 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 13. 23 maart 2022

  Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

  Procedurevergadering

 14. 24 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 25 mei 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

Documenten

Naar boven