Gang

Wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

Begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor 2022. Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 118
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Tegen
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Tegen
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 3 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Tegen
Fractie Den Haan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 19:15 - 21:42

Procedurevergadering

Besluit: 1. Inbrengtermijn voor feitelijke vragen reeds vastgesteld op dinsdag 26 oktober 14.00 uur. De minister is verzocht zijn antwoorden uiterlijk vrijdag 12 november aan de Kamer te sturen. 2. De commissie besluit geen wetgevingsoverleg te houden en geen rapporteurs aan te stellen.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:41 - 15:55

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd activiteit: 15:06 - 15:07

Wetgevingsproces

 1. 21 september 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 september 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

 3. 22 september 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 4. 30 september 2021

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: 1. Inbrengtermijn voor feitelijke vragen reeds vastgesteld op dinsdag 26 oktober 14.00 uur. De minister is verzocht zijn antwoorden uiterlijk vrijdag 12 november aan de Kamer te sturen. 2. De commissie besluit geen wetgevingsoverleg te houden en geen rapporteurs aan te stellen.  

 5. 26 oktober 2021

  Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 23 november 2021

  Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35925-XVII) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 7. 25 november 2021

  Plenaire vergadering: Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35925-XVII) (voortzetting)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 8. 7 december 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten