Wetsvoorstel

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021

In deze vierde incidentele suppletoire begroting van 2021 wordt de begroting voor het jaar 2021 van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) gecorrigeerd in verband met het bijstaan van door overstromingen in Limburg getroffen inwoners en organisaties. Door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) wil het kabinet de door de extreme wateroverlast getroffen inwoners en organisaties financieel ondersteunen. Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld.

Activiteiten

13 okt 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 oktober 2021 te 14:00 uur.

14:30 - 16:00

Debat terugkijken
05 okt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:40 - 16:20

Wetgevingsproces

30 sep 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
05 okt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 okt 2021

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
28 okt 2021

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Regeling tegemoetkoming schade 2021 (35922)

Inbreng feitelijke vragen