Wetsvoorstel

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Het toezichts- en handhavingsinstrumentarium van de minister van OCW en de Inspectie van het Onderwijs wordt uitgebreid ten aanzien van scholen en instellingen die (ernstige) overtredingen begaan.
Naar aanleiding van enkele incidenten wil de regering het sanctiestelsel uitbreiden. Het wetsvoorstel verruimt de definitie van ‘wanbeheer’ in de onderwijswetgeving. Daarnaast kan de minister in acute crisissituaties een spoedaanwijzing geven. Verder moet het schenden van de zorgplicht voor sociale veiligheid en van de burgerschapsopdracht ook kunnen leiden tot het beëindigen van de bekostiging van een school. Ten slotte wordt een plicht tot bevordering van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het mbo ingevoerd.

Activiteiten

07 okt 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 29 oktober 2021 om 10.00 uur.

10:15 - 11:30

05 okt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

15:40 - 16:20

Wetgevingsproces

30 sep 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
05 okt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 okt 2021

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
29 okt 2021

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)