Wetsvoorstel

Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

Met de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (de ‘coronawet’) is een tijdelijk hoofdstuk toegevoegd aan de Wet publieke gezondheid. Dit hoofdstuk biedt de grondslag voor de diverse coronamaatregelen. De tijdelijke wet vervalt na drie maanden, tenzij die wordt verlengd met drie maanden.

Activiteiten

09 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport

14:05 - 14:06

08 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op woensdag 22 september 2021 te 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

10:00 - 11:30

Wetgevingsproces

27 aug 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
08 sep 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
09 sep 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 sep 2021

Goedkeuring van het koninklijk besluit van 16 augustus 2021, houdende de derde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 392) (Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19) (TK 35899)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)