Wetsvoorstel

Achtste incidentele begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (2021) inzake aanvullende steun voor evenementen en mentale steun voor ondernemers

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2021 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII). Deze wijziging houdt verband met aanvullende steun voor evenementen en mentale steun voor ondernemers.


Wetgevingsproces

19 jul 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
14 sep 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten