Wetsvoorstel

Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

Het wetsvoorstel strekt ertoe het handhavingsinstrumentarium in dierenwelzijnszaken aan te vullen en te versterken. Daartoe voorziet het voorstel in een uitbreiding van de mogelijkheden om een houdverbod op te leggen en in de strafbaarstelling als misdrijf van het aanhitsen van een dier. Daarnaast worden onder meer enkele bestuursrechtelijke maatregelen geïntroduceerd of verruimd.

Wetgevingsproces

Meer zien

Documenten

16 jul 2021
Download Advies RvdR
16 jul 2021
Download Advies OM
16 jul 2021
Download Advies LID
16 jul 2021
Download Advies NVvR
16 jul 2021
Download Advies Politie
16 jul 2021
Download Advies NOvA
Alle documenten