Wetsvoorstel

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv) die op 7 november 2020 in werking is getreden. Met de Twv, die verlengd is tot 1 januari 2022, kunnen maatregelen genomen worden om veilige verkiezingen mogelijk te maken tijdens de coronapandemie. Deze wijziging van de Twv brengt een aantal verbeteringen aan in de werking van de Twv op basis van ervaringen bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing. Daarnaast is nu de mogelijkheid opgenomen om onderdelen van de wet eerder te laten vervallen, zoals bij komende verkiezingen rondom gemeentelijke herindelingen. Dit met het oog op eventuele versoepelingen van maatregelen tijdens de coronapandemie.

Activiteiten

Wetgevingsproces

12 jul 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
28 jul 2021

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in verband met de afschaling van bijzondere maatregelen vanwege covid-19 bij verkiezingen (35887)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 sep 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering