Wetsvoorstel

Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen

Dit wetsvoorstel zorgt voor implementatie van Europese Richtlijn 2019/883/EU. Die richtlijn dient voor het terugdringen van lozingen van afval, met name van vuilnis als bedoeld in bijlage V van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, en op het verkleinen van de administratieve lasten door de bepalingen verder in overeenstemming te brengen met het Verdrag. Om die reden wordt bijvoorbeeld voor vuilnis van schepen, inclusief vistuig en passief opgevist afval, een specifiek financieringssysteem voorgeschreven. Dit systeem geeft schepen het recht om tijdens een havenaanloop, na de betaling van een vast bedrag per havenaanloop of periodiek (de verplichte indirecte afvalbijdrage), hun afval af te geven zonder een aanvullende eigen bijdrage op basis van volumes te hoeven betalen.

Documenten

Alle documenten