Wetsvoorstel

Negende incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting voor het jaar 2021 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege spoedeisende coronamaatregelen.