Wetsvoorstel

Tiende incidentele suppletoire begroting inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak.

Activiteiten

08 jul 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 7 september 2021 om 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

10:30 - 11:30

30 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:15 - 13:16

Wetgevingsproces

29 jun 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
30 jun 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 jul 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
07 sep 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tiende Incidentele Suppletoire Begroting inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak)

Inbreng feitelijke vragen