Wetsvoorstel

Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

Voorstel voor het intrekken van de BIK (de baangerelateerde investeringskorting) met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.

Activiteiten

06 jul 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 16 september 2021 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

29 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

24 jun 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
29 jun 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 jul 2021

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
16 sep 2021

Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

Inbreng verslag (wetsvoorstel)