Wetsvoorstel Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag

Dit wetsvoorstel voorziet in verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag van vijftien jaar naar vijfentwintig jaar gevangenisstraf door het Wetboek van Strafrecht (artikel 10) te wijzigen. In 2006 is met de Wet herijking aantal strafmaxima de maximale tijdelijke gevangenisstraf die als alternatief voor een levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd, verhoogd van twintig naar dertig jaar. In die tijd is het strafmaximum van doodslag niet opnieuw beoordeeld waardoor het verschil tussen de maximale tijdelijke gevangenisstraf van doodslag en die van moord, aanzienlijk vergroot is. Met dit wetsvoorstel wordt dit 'strafgat' kleiner.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 99
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
PVV 17
CDA 14
SP 9
FVD 5
ChristenUnie 5
Groep Van Haga 3
SGP 3
JA21 3
DENK 3
BBB 1
Omtzigt 1
Fractie Den Haan 1
Voor
D66 24
GroenLinks 8
PvdA 8
PvdD 6
Volt 2
BIJ1 1
Gündogan 1

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 19:25 - 23:09

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:20 - 14:21

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 16 september 2021.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 24 juni 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 juni 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 7 juli 2021

  Procedures en brieven (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 16 september 2021

  Verhoging wettelijk strafmaximum doodslag (35871)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 15 december 2021

  Procedures en brieven (digitaal)

  Procedurevergadering

 6. 16 december 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 20 april 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag) (35871)

  Plenair debat (wetgeving)

 8. 10 mei 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven