Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb). De wijzigingen vloeien enerzijds voort uit het Actieplan ter ondersteuning van donorkinderen die voor 2004 zijn verwekt en op zoek zijn naar hun donor en anderzijds uit de aanbevelingen van de Tweede evaluatie van de Wdkb. Daarin zijn diverse knelpunten gesignaleerd, in het bijzonder ten aanzien van het functioneren van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (hierna: Sdkb) en de uitvoeringspraktijk rond het bewaren, beheren en verstrekken van donorgegevens. Het wetsvoorstel introduceert een regeling die erin voorziet dat het aantal vrouwen dat met geslachtscellen van een donor mag worden behandeld wordt beperkt. De Sdkb registreert en houdt toezicht op de regeling. Daarnaast regelt het voorstel dat nakomelingen van dezelfde donor desgewenst met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Verder bevat het voorstel verschillende institutionele wijzigingen. Zo zal de Sdkb worden omgevormd tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan onder de naam College donorbevruchting kunstmatige gegevens. Het bestuur van het College wordt uitgebreid met een donorkind.

Activiteiten

26 jan 2022
26 okt 2021
08 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Nota van Wijziging afwachten; na ommekomst ervan zal de inbrengdatum voor het verslag worden vastgesteld.

10:00 - 11:30

08 jul 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

13:00 - 14:15

29 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16:00 - 16:15

Wetgevingsproces

23 jun 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
29 jun 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 jul 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
08 sep 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
26 okt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 nov 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
26 jan 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 feb 2022

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten