Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding private schulden toeslagengedupeerden

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2021.

Wetgevingsproces

20 apr 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
21 apr 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 apr 2021

Derde incidentele suppletoire begroting inzake Kwijtschelding private schulden Toeslagengedupeerden in WSNP/MSNP-trajecten

Inbreng feitelijke vragen
12 mei 2021

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering