Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden

Gedupeerden van de toeslagenaffaire hoeven schulden die ze hebben bij overheidsinstanties niet meer te betalen. In verband daarmee wordt de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligeheid (VI) voor het jaar 2021 aangepast.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
22 apr 2021
14 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 22 april 2021 te 14.00 uur.

14:30 - 16:00

13 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:00 - 15:45