Wetsvoorstel

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen

Gedupeerden van de toeslagenaffaire hoeven schulden die ze hebben bij overheidsinstanties niet meer te betalen. In verband daarmee en in verband met andere corona gerelateerde maatregelen wordt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 aangepast.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
22 apr 2021
13 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:00 - 15:45

13 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 22 april 2021 te 14.00 uur.  Niet controversieel verklaren.

16:30 - 17:30

Debat terugkijken