Wetsvoorstel

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds voor het jaar 2021 in verband met voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland.

Wetgevingsproces

07 apr 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
14 apr 2021

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten