Wetsvoorstel

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Met de bekendmaking van de wet van 17 juni 2020 (Stb. 2020, 215) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en
ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. 35787 is die tweede lezing.
Het is gebruikelijk om additionele artikelen die zijn uitgewerkt te laten vervallen. Dat gebeurt hierbij.

Activiteiten

Week 36
Plenair debat

Plenaire vergadering: Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (35787)

15 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op 20 mei 2021 te 14:00 uur.

12:30 - 14:00

Debat terugkijken
06 apr 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:00 - 15:35

Wetgevingsproces

31 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
06 apr 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 apr 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
20 mei 2021

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (TK 35787)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten