Gang

Wetsvoorstel Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

Dit wetsvoorstel stelt een wijziging voor in artikel 17 van de Grondwet. Er wordt een nieuw lid toegevoegd (lid 1) met de volgende tekst: Ieder heeft bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter.


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 148
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Voor
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Voor
Gündogan 1 Niet deelgenomen
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:15 - 16:00

Bekijk via Debat Gemist

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 15:15 - 16:35

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:40 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 20 mei 2021 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 12:30 - 14:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:00 - 15:35

Wetgevingsproces

 1. 31 maart 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 april 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 3. 15 april 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 20 mei 2021 te 14:00 uur.  

 4. 27 mei 2021

  Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (TK 35784)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 4 november 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 9 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 30 maart 2022

  Plenaire vergadering: Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (35784)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 8. 5 april 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten