Wetsvoorstel Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

Dit wetsvoorstel stelt een wijziging voor in artikel 17 van de Grondwet. Er wordt een nieuw lid toegevoegd (lid 1) met de volgende tekst: Ieder heeft bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter.


Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 148
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
FVD 5
ChristenUnie 5
DENK 3
Groep Van Haga 3
SGP 3
JA21 3
Volt 2
Omtzigt 1
Fractie Den Haan 1
BBB 1
Voor
Niet deelgenomen
Gündogan 1
BIJ1 1

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 15:15 - 16:35

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:40 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 20 mei 2021 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 12:30 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:00 - 15:35

Wetgevingsproces

 1. 31 maart 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 april 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 15 april 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 27 mei 2021

  Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (TK 35784)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 4 november 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 6. 9 november 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 30 maart 2022

  Plenaire vergadering: Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (35784)

  Plenair debat (wetgeving)

 8. 5 april 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven