Wetsvoorstel

Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

Het wetsvoorstel regelt de invoering in Nederland van de Europese richtlijn (EU) 2019/2034, die gaat over de kapitaaleisen, de bonusregels en de eisen aan bestuurders van beleggingsondernemingen en het toezicht daarop. Het wetsvoorstel bevat ook veranderingen in soortgelijke regels voor beleggingsinstellingen in Nederland.

Activiteiten

31 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

14:45 - 19:35

Wetgevingsproces

29 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
31 mrt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 apr 2021

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten