Wetsvoorstel

Derde incidentele suppletoire begroting 2021 van het gemeentefonds inzake coronamaatregelen

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van het gemeentefonds inzake Coronamaatregelen.

Activiteiten

24 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

13:30 - 13:31

Wetgevingsproces

15 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
24 mrt 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 apr 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten