Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet gewasbeschermingsmiddelen (Wgb). Aanleiding hiervoor is het voornemen om het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, door beperkingen aan dat gebruik te stellen. Hiertoe biedt de Wgb op dit moment nog geen grondslag. Daarnaast wordt de wettelijke grondslag voor het bij besluit treffen van maatregelen met betrekking tot het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw uitgebreid. Ten slotte worden in het kader van periodiek onderhoud van de wetgeving enkele artikelen gewijzigd.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Voltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:14 - 14:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:15 - 13:16

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 13:02 - 14:00

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 16:00

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 11:25 - 13:50

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

Tijd activiteit: 11:35 - 13:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:06

Procedurevergadering

Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling.  De commissie voor LNV als volgcommissie aanmerken.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 november 2021.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (Zie Besluit bij 35718-73).

Tijd activiteit: 15:00 - 15:40

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-29)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 18:30 - 18:31

Wetgevingsproces

 1. 5 maart 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 maart 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 14 april 2021

  Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 4. 20 april 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-29) 

 5. 5 oktober 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (Zie Besluit bij 35718-73). 

 6. 13 oktober 2021

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 november 2021.  

 7. 1 november 2021

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 6 april 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

  Procedurevergadering

  Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling.  De commissie voor LNV als volgcommissie aanmerken. 

 9. 7 april 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 1 juni 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (35756) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeling wordt voortgezet. 

 11. 28 juni 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 29 juni 2022

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (35756) (voortzetting 1e termijn kabinet + rest)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 13. 5 juli 2022

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 14. 6 juli 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

 15. 7 juli 2022

  Plenaire vergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

  Stemmingen

  Besluit: Stemming uitgesteld. 

 16. 8 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 13 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 14 september 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

 19. 20 oktober 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 20. 22 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 21. 28 maart 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 22. 5 april 2023

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

 23. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 24. 10 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 25. 11 oktober 2023

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

 26. 24 januari 2024

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Niet controversieel verklaren. 

 27. 27 maart 2024

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 28. 23 april 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 29. 24 april 2024

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 30. 22 mei 2024

  Procedurevergadering IenW

  Procedurevergadering

 31. 18 mei 2024

  Plenaire vergadering: Interpellatie-Vestering over het niet uitvoeren van het aangenomen amendement-Vestering over het afbouwen van de gevaarlijkste bestrijdingsmiddelen

  Plenair debat (interpellatiedebat)

Documenten