Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (grondslag voor maatregelen inzake het (particulier) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet gewasbeschermingsmiddelen (Wgb). Aanleiding hiervoor is het voornemen om het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen, door beperkingen aan dat gebruik te stellen. Hiertoe biedt de Wgb op dit moment nog geen grondslag. Daarnaast wordt de wettelijke grondslag voor het bij besluit treffen van maatregelen met betrekking tot het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw uitgebreid. Ten slotte worden in het kader van periodiek onderhoud van de wetgeving enkele artikelen gewijzigd.

Activiteiten

13 okt 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 november 2021.

10:15 - 11:15

05 okt 2021
Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (Zie Besluit bij 35718-73).

15:00 - 15:40

20 apr 2021
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard (zie Besluit bij 35718-29)

15:00 - 15:45

10 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

18:30 - 18:31

Wetgevingsproces

05 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
10 mrt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 apr 2021

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
20 apr 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
05 okt 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
13 okt 2021

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
01 nov 2021

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten