Wetsvoorstel

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

De beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) is door het kabinet in februari 2021 verder verlengd tot 1 oktober 2021. Met deze vergoeding worden openbaar vervoerbedrijven in staat gesteld een volwaardige dienstregeling te onderhouden, ondanks de Coronacrisis. Dit wetsvoorstel is een begrotingstechnische wijziging, waarmee een aanvullend bedrag van 1,1 miljard beschikbaar komt voor de BVOV tot 1 oktober 2021.

Activiteiten

20 mei 2021
21 apr 2021
14 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.  Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 21 april 2021.

10:15 - 12:15

10 mrt 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

18:30 - 18:31

Wetgevingsproces

02 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
10 mrt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 apr 2021

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
21 apr 2021

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake beschikbaarheidsvergoeding OV-sector

Inbreng feitelijke vragen
20 mei 2021

Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (TK 35748)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien