Wetsvoorstel

Vierde incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19.

Wetgevingsproces

18 feb 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
08 apr 2021

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten