Wetsvoorstel

Tweede incidentele suppletoire begroting 2021 van het gemeentefonds inzake coronamaatregelen

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van het gemeentefonds inzake Coronamaatregelen.

Wetgevingsproces

15 feb 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
08 apr 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten