Gang

Wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting 2021 van het gemeentefonds inzake coronamaatregelen

Het wetsvoorstel strekt ertoe wijzigingen aan te brengen in de begroting van het gemeentefonds inzake Coronamaatregelen.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:35 - 13:36

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het Verslag over dit wetsvoorstel vaststellen op donderdag 22 april 2021 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 12:30 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 18:30 - 18:31

Wetgevingsproces

 1. 15 februari 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 maart 2021

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 15 april 2021

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het Verslag over dit wetsvoorstel vaststellen op donderdag 22 april 2021 te 14.00 uur 

 4. 22 april 2021

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35731)

  Inbreng feitelijke vragen

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 1 juli 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 6. 8 juli 2021

  Plenaire vergadering: 35 731 (Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen))

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten