Wetsvoorstel

Ontwerpbesluit tot vaststelling van het Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties

Met dit wetsvoorstel worden de richtlijnen over één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven geïmplementeerd. Het voorstel betreft redactionele wijzigingen en codificatie van de praktijk.

Documenten

Alle documenten